Alison Bezzina – The cost of being right

 For months I had said I was the victim of a bad political system that required radical constituional reform. For pushing forward justice reforms on which practically everyone agreed, and voting accordingly and according to conscience in the consequential no confidence vote in the Justice Minister, I was disciplined by the party. It is perfectly […]

The Malta Independent on Sunday Editorial

  http://www.independent.com.mt/articles/2013-03-31/leader/storm-in-a-teacup-1295548437/

L-Ghid it-Tajjeb

L-Ghid il-Kbir hija l-akbar festa tal-Knisja. Hija grajja ta’ tama u posittivita. Hija r-rebha tal-hajja fuq l-mewt, tal-verita fuq il-qerq u tas-sewwa fuq l-hazen. Huwa r-rakkont tat-trijonf tal-gustizzja fuq l-oppressjoni u l-jasar. L-Irxoxt huwa r-rebh tat-tama fuq ir-rassenjazzjoni, r-rebha tal-liberazzjoni  mit-tbatija. L-Irxoxt huwa l-qawmien mill-gdid ta’ dak li ghadda mill-passjoni, l-Irxoxt huwa r-rebha tal-fidi, ta […]

Messaggi lil Dr Gonzi – email 12 ta’ Dicembru 2009

president tar repubblika Franco Debono <f.debono@gmail.com> 12/12/2009 to Gonzi, Galea prim,   ftit zmien ilu kont kellimtek dwar il-possibilta illi l kostituzzjoni tigi emendata fit-titolu li jirrigwarda l-president. kont issuggerejt, u anke ktibt artiklu dwar dan, illi l-metodu tal-hatra ta president kienet insufficjenti u tal-inqas il-kostituzzjoni kellha tesigi maggoranza assoluta, u mhux semplici rizoluzzjoni.   […]

Rikonciljazzjoni Nazzjonali

Wasal iz-zmien illi verament pajjizna u l-poplu taghna jghaddi minn process ta’ Rikonciljazzjoni Nazzjonali fejn ninsew id-differenzi u nseddqu l-ghaqda. Pajjizna ghadda minn mumenti difficli hafna pero l-poplu iddecieda illi jiehu pajjizu lura, minn klikka li kienet hakmitu.  Issa rridu niffukaw nseddqu l-ghaqda. Nirrispettaw lil min jikkritikana u nilqghu l-kritika b’serenita. L-kritika tista tkun utli […]

Il-Kostituzzjoni hija taghna lkoll

Bhal-lingwa, il-bandiera u l-Innu Nazzjonali, il-Kostituzzjoni hija wahda mis-simboli l-aktar qawwija tal-ghaqda nazzjonali, ta dak li jsawwar l-identita u l-kultura taghna bhala nazzjon, bhala poplu wiehed maghqud, minkejja li b’hafna opinjonijiet differenti. Nibda ninkwieta kieku ma kienx hekk – r-rikkezza ta’ socjeta hija l-varjeta tal-opinjonijiet u l-qawsalla ta’ ideat differenti li jsawruha, pero’ fuq kollox […]

Each time I mention Richard the backstabber, the Blogger comes out with the psychiatric bla bla

Most times I mention Richard only reluctantly and then only to check the Blogger’s reaction. When will he realise she is his greatest liability? If today X tells me something and the next day the same thing is on Y’s Blog then one doesn’t need to be a rocket scientist, doesn’t he? Ritchie  is a […]

10th Febuary 2010

10th Febuary 2010 is a very important date for human rights and the administration of justice in Malta. After having laid dormant for seven years, the right to legal assistance for arrested persons was put in force on this date a few weeks after I abstained in a minor parliamentary vote on the 14th December 2009, […]

Almond Blossoms everywhere

This is the time of the year when almonds are in full bloom. On a beatiful day like today one can enjoy the marvellous sights of almond trees covered in silk white flowers. As far back as I can remember I have been attracted to the mysterious and fascinating  beuaty of the almond blossoms, and […]

Abbozz ta’ Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti

LINK – ABBOZZ TA’ LIGI DWAR FINANZJAMENT TAL-PARTITI z Submitted on 2013/02/02 at 1:41 am Kull min huwa interessat li jaqra l-Abbozz ta’ Ligi li li hejja l-Onorevoli Franco Debono rigward il-Finanzjament tal-Partiti , liema abbozz ta’ ligi huwa pprezenta quddiem il-Parlament Malti pemezz tal-Private Members Motion numru 288 tal-21 ta’ Jannar 2012, jista jaccessa […]