Hatriet Gudikanti

 Kostituzzjoni ta’ Malta: art  96(1) L-Imhallfin tal-Qrati Superjuri ghandhom jigu mahtura mill-President li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru. (2) Ħadd ma jkun kwalifikat biex ikun maħtur imħallef tal-Qrati Superjuri kemm-il darba għal perijodu ta’, jew perijodi li jammontaw b’kollox għl, mhux anqas minn tnax-il sena ma jkunx jew eżrċta bħla avukat f ’Malta jew serva bħla […]

Malta Upside Down

A Constitutional Convention has been promised. All the preparatory work and more has long been ready. Even though the Opposition expressed some reservations, they never ever declared they would boycott. (1) In the meantime the Justice Minister hastily presents a Judicial Appointments Bill, heavily overshadowed by, and probably as a reaction to,  the unconstitutional magisterial nomination […]

Mhux ghax jimpurtani

L-habib tieghi Norman Vella, li jipprezenta l-programm ‘Mhux ghax jimpurtani’  fuq NET TV kiteb Blog dwar l-fatt li ma gejtx mistieden fuq ONE TV  fi programm dwar good governance u responsabbilta’ politika. Filwaqt li m’ghandhom ebda obbligu jistednuni, niehu opportunita’ nirringrazzjahom ta’ kemm-il darba ghogobhom jistednuni u mort biss ghax kien konvenjenti u komdu ghalija wkoll niddefendi posizzjonijiet […]