Ghaziz Ian Castaldi Paris

Qed nara lil habib tieghi Ian Castaldi Paris jilmenta fuq Realta’ fuq PBS, kif Simon Busuttil ma nehhiex lil Austin Gatt mil-Partit Nazzjonalista. Kieku ridt naghmel bhal siehbi Castaldi Paris kont nigi misteden aktar spiss fuq Realta’! Ghandi kull rispett lejn Brian Hansford, nemmen li bniedem genwin u jaghmel xoghlu mill-qalb. Ian tifel sew u ghandi kull […]

Hatriet Gudikanti

 Kostituzzjoni ta’ Malta: art  96(1) L-Imhallfin tal-Qrati Superjuri ghandhom jigu mahtura mill-President li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru. (2) Ħadd ma jkun kwalifikat biex ikun maħtur imħallef tal-Qrati Superjuri kemm-il darba għal perijodu ta’, jew perijodi li jammontaw b’kollox għl, mhux anqas minn tnax-il sena ma jkunx jew eżrċta bħla avukat f ’Malta jew serva bħla […]

Malta Upside Down

A Constitutional Convention has been promised. All the preparatory work and more has long been ready. Even though the Opposition expressed some reservations, they never ever declared they would boycott. (1) In the meantime the Justice Minister hastily presents a Judicial Appointments Bill, heavily overshadowed by, and probably as a reaction to,  the unconstitutional magisterial nomination […]