Responsabbilta politika – lbierah u illum

F’dawn l-ahhar snin smajna hafna fuq responsabbilta politika. Din hija silta minn dikors tieghi fil-Parlament Malti  tal-25 ta’ Jannar 2012 li jidher li huwa rilevanti illum daqs kemm kien dak in-nhar. Sfortunaament fi zmien iehor gie ikkundannat mhux min kellu jerfa’ r-responsabbilta politika minhabba n-nuqqasijiet tieghu izda b’mod inkredibbli, min talab li tintrefa’ dik r-responsabbilta! […]

Demarco u Hillman

1. Kieku Mario Demarco kellu l-kontroll fuq t-Times li qed jigi allegat li ghandu kien isir Kap tal-P.N., jitla’ sparat, b’velocita’ qawwija. 2.Min qed jallega li Hillman b’xi mod influenza l-agenda editorjali tat-Times ghandu idea tar-ras taz-zonqor ta’ Steve Mallia (l-editor tas-Sunday) jew ghandu xi skop jiskolpa lilu nnifsu mill-hsara kbira li ghamel lil P.N. u jipprova […]

Alternattiva Demokratika u Schiavone

Fil-portal tat-Times, fi storja dwar partiti ohrajn apparti t-tnejn kbar, Herman Schiavone gie kwotat li qal hekk “As things stand today, I cannot see any small party making headway.” Kien hemm fl-istess storja kummenti mic-chairperson ta’ Alternattiva Demokratika. Insib din d-dikjarazzjoni ferm ironika. Se naghmel kumment bhala osservatur oggetiv. L-ironija hija li filwaqt li l-Alternattiva […]

Helene A.

My attention has been drawn to a story carried in a particular Blog. This is probably the person who took photos of me, Alfred Zammit and Frank Zammit whom I met by chance in Republic Str this morning. When I realized she probably took photos I took one of her. This photo is in the […]