Riformi Kostituzzjonali (6) – Diskors Kunsill Generali PN – 20 ta’ Novembru 2011

http://www.youtube.com/watch?v=UxGLYvO3akM Diskors Kunsill Generali  20-11-2011   Sinjura  president, ghaziz Kap, shabi kunsilliera :   Il-vizjoni 2015+ u lil hinn li  hija vizjoni ekonomika, b’ konnotazzjonijiet socjali dejjem emmint li ghandha tkun kumplimentata b’vizjoni politika sabiex tkun kompluta.  F’dan is-sens kont naravojt. Il-gwarnic politiku madwar il-vizjoni ekonomika 2015 ghandu jkun bidu ta fazi gdida fil-mod kif […]

Riforma Kostituzzjonali (5) – The Times Tuesday, February 28, 2012 – Ministerial Responsibility

Tuesday, February 28, 2012 Personal liability of ministers ‘should be in the Constitution’ The Chairman of the Select Committee on the Re-codification and Consolidation of Laws, Franco Debono, said that the provision for individual ministerial responsibility should be included in the Constitution. Ministers should have no alternative but to resign if they lose a vote […]

Riforma Kostituzzjonali (2) – l-Presidenza – aggornament 27 ta’ Jannar 2010

Aġġornament tal-Onor Franco Debono, MP   Estratt mis-Seduta Nru 186 tal-Erbgħa, 27 ta’ Jannar, 2010               ONOR. FRANCO DEBONO:  Mr Speaker, jien kelli nitkellem qabel għax kont in possession, fejn kont se nkompli d-diskors tiegħi dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-estimi tal-budget dwar il-ġustizzja, però llejla se nitkellem dwar xi punti li jikkonċernaw forsi, anke b’mod […]

Riforma Kostituzzjonali (1) – It-tishih tal-Parlament – diskors 11 ta’ Novembru 2011

Diskors fis-seduta Parlamentari tal-Hdax il-Legislatura  numru 298   tal-11 ta Novembru 2011                        Franco Debono Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta Miżuri tal-Estimi –  Abbozz Nru 61  ONOR. FRANCO DEBONO:  Mr Speaker, f’dan il-Parlament nitkellmu fuq ħafna suġġetti li jolqtu direttament il-mod kif jgħix il-poplu f’dan il-pajjiż u fil-ftit ħin li għandi għad-dispożizzjoni tiegħi se nitkellem fuq din l-istituzzjoni […]