L-Eku

Delia qal li hu dahal fil-politika biex jibdel u l- mument li l-politika tibdlu hi jitlaq. Mela jista jitlaq diga ghax diga biddel posizzjoni li dejjem kien favurijja. L-politika, jew l-injoranza taghha diġà bidluh. Filwaqt li wara l-ahhar telfiet l-partit ghandu bzonn jibdel d-diska, Delia ttarrax bl-eku tad-diska l-antika ! Ghaliex? Ghax l-eku tarrxu! Ma […]

L-intervisti ta’ Rachel Attard

Mela Rachel Attard hadet intervista lil Simon Busuttil ghal Independent  f’Marzu 2016 u staqsietu x’kienet l-posizzjoni tal-P.N. fil-konfront tieghi meta jien qatt ma kont urejt xewqat jew ghamilt talbiet li mmur lura fil-P.N. Pero fuq r-ragel taghha Lou Bondi ma staqsietux biex ma tisimghux jghidilha pubblikament li dak kapitlu maghluq, ghax hadd ma jiehu gost! […]

L-Independent u l-bibien maghluqin

Indum hafna nistudja imma fl-ahhar dejjem naqbdu l-gurdien. F’Marzu ta’ sena ilu kont fuq Xarabank u kont kritikajt xi ftit l-operat tal-Gvern. R-reazzjoni tan-Nazzjonalisti kienet mewga ta’ telefonati biex nerga’ lura fil-PN. Ohrog l-ghageb jumejn wara, l-Hadd intervista ta’ Simon Busuttil fuq l-Independent fejn fuq domanda tal-istess gurnal jghid li l-kapitlu Franco Debono maghluq. Ohrog […]

L-ministru u l-kap

Uhud kienu jarawha xi haġa kbira li deputat kellu aspirazzjonijiet li jsir ministru, haġa li tkun perfettament normali ghax l-ministri jinghazlu mid-deputati Parlamentari. Ara x’jistaghgbu dawn t-talin u jakkuzaw b’megalomania, egocentrizmu, narcisizmu ma nafx x’iktar lil min tfaċċa minn mkien u jird jitla’ t-taraġ f’darba u jsir kap ! Din isbah mil-ohra!

Adrian Delia u l-entużjażmu tal-Gahan

Ghandi f’idejja survey xjentifiku li juru li bejn wiehed u iehor b’dak li qal Adrian Delia mal-Independent insulta, jew mar kontra dak li jahsbu bejn wiehed u iehor nofs dawk li ivvotaw PN fl-ahhar elezzjoni. Filwaqt li s-sentiment prevalenti fil-PN huwa li jinfethu l-bibien, Delia li min mkien qed jaspira li jitla t-taraġ kollu f’daqqa […]

Survey xjentifiku

1. Fil-kampanja elettorali u fl-ahhar elezzjoni jien ma ppartecipajtx b’ebda mod kif jaf kulhadd – lanqas l-iċken kumment; 2. Immedjatamet kif hareg r-riżultat elettorali u fil-granet ta’ wara jien rċevejt mijiet ta’ messaġġi jhegguni mmur lura fil-PN, jekk mhux addirittura nikkontesta ghal xi kariga fit-tmexxija – nies ġenwini li rrealizzaw li kelli raġun f’dak li […]