Iqabbadhom ugigh ta’ zaqq

Gibduli l-attenzjoni li Norman Vella sar xi dermatologu – espert tal-gilda.. Hsibt li forsi wara d-disfatti elettorali fl-elezzjonijiet generali u tal-Parlament Ewropew u wara l-esperjenza katastrofika fix-Xandir Nazzjonali, kien se jiehu cans fil-kura tal-gilda, izda mbaghad indunajt li qaluli hekk ghax kiteb artiklu dwari fejn qal, metaforikament u probabbli b’nofs cajta, li xi Nazzjonalisti meta […]

L-Eku

Delia qal li hu dahal fil-politika biex jibdel u l- mument li l-politika tibdlu hi jitlaq. Mela jista jitlaq diga ghax diga biddel posizzjoni li dejjem kien favurijja. L-politika, jew l-injoranza taghha diġà bidluh. Filwaqt li wara l-ahhar telfiet l-partit ghandu bzonn jibdel d-diska, Delia ttarrax bl-eku tad-diska l-antika ! Ghaliex? Ghax l-eku tarrxu! Ma […]

L-ministru u l-kap

Uhud kienu jarawha xi haġa kbira li deputat kellu aspirazzjonijiet li jsir ministru, haġa li tkun perfettament normali ghax l-ministri jinghazlu mid-deputati Parlamentari. Ara x’jistaghgbu dawn t-talin u jakkuzaw b’megalomania, egocentrizmu, narcisizmu ma nafx x’iktar lil min tfaċċa minn mkien u jird jitla’ t-taraġ f’darba u jsir kap ! Din isbah mil-ohra!

Survey xjentifiku

1. Fil-kampanja elettorali u fl-ahhar elezzjoni jien ma ppartecipajtx b’ebda mod kif jaf kulhadd – lanqas l-iċken kumment; 2. Immedjatamet kif hareg r-riżultat elettorali u fil-granet ta’ wara jien rċevejt mijiet ta’ messaġġi jhegguni mmur lura fil-PN, jekk mhux addirittura nikkontesta ghal xi kariga fit-tmexxija – nies ġenwini li rrealizzaw li kelli raġun f’dak li […]

Simon Busuttil u Adrian Delia

L-ahhar wiehed li ghamel dikjarazzjoni simili ghal dik li ghamel Delia nhar l-Erbgha kien Simon Busuttil li spiċċa tilef l-elezzjoni b’40 elf jaghlaq l-bieb lil dak u lill-iehor. B’differenza wahda pero’ lil Lou Bondi Simon kien ghaqli biżżejjed biex iżommu bohod, Delia jdahhlu fil-qalba tal-partit – telfiet 1996, 2013 jirrepetu ruhhom. Qed nifhem li Simon […]

Lou Bondi’

Kulhadd jiftakar dak l-famuż Bondi+ ta Jannar 2012 meta suppost kelli niġi intimidat u minflok msaht l-art bih, umiljajtu u rridikolajtu. Lou Bondin huwa wiehed mis-simboli tat-telfa PN 2013, tant li Simon Busuttil stess, meta mitlub minn Bondin wara l-elezzjoni 2013 biex jidhol fil-media P.N. qallu le, f’dik li hi possibbilment wahda mill-aqwa deċiżjonijiet li […]