Theddid fuq Metsola

Qed jigi rappurtat li sar xi theddid fuq Roberta Metsola. Ovvjament jekk dan hu minnu, dan huwa reat u hemm konsegwenzi. Naf x’jiggifieri ghax kont vittma ta’ theddid diversi drabi u dejjem hfirt.

Wiehed mil-ahhar rapporti li ghamilt, madwar sena ilu, kien fil-konfront ta’ Daphne Caruana Galizia (l-Bambin jaghtiha l-mistrieh ta’ dejjem), pero’ tlabt lil Pulizija sabiex ma jiehdux passi – hfirt.

Pero’ mbaghad l-P.N. qajla jista jitkellem fuq dawn l-affarijiet meta llum ghandu deputat fi hdanu li l-Partit Nazzjonalista STESS ma halliehx jikkontesta l-elezzjoni tal-2013 minhabba malafama li wkoll huwa reat punibbli bi prigunerija!

Times of Malta 28th December 2011-
”Hermann Schiavone is not a candidate of the PN and has been directed not to present himself as one, the Nationalist Party said. “It is unacceptable for the Nationalist Party that a serious allegation is made against one of its MPs by a person who then fails to either substantiate the allegation when asked to do so or to withdraw the allegation,” it said.
The PN added that notwithstanding the fact that Dr Schiavone was directed not to present himself as a candidate, he failed to adhere to these instructions.”

 

 

3 thoughts on “Theddid fuq Metsola

 • November 19, 2017 at 10:23 pm
  Permalink

  Rajtu is-survey tal-Malta Today? Il-Poplu kompla jitlef il-fiducja fin-nazzjonalisti. Huma kienu sew u iktar gew ottu.

  Reply
 • November 19, 2017 at 9:10 pm
  Permalink

  Il Partit Nazzjonalista ta Delia, laqa fi hdanu il laqx kollu. Hermann Schiavone huwa wiehed min uhud ohrajn li ghal interessi personali ma qed iqisu xejn u lil hadd, basta jikkapparraw lid dar centrali.

  Reply
 • November 19, 2017 at 8:19 pm
  Permalink

  Two weights two measures il PN ta Adrian Delia

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *