Iqabbadhom ugigh ta’ zaqq

Gibduli l-attenzjoni li Norman Vella sar xi dermatologu – espert tal-gilda.. Hsibt li forsi wara d-disfatti elettorali fl-elezzjonijiet generali u tal-Parlament Ewropew u wara l-esperjenza katastrofika fix-Xandir Nazzjonali, kien se jiehu cans fil-kura tal-gilda, izda mbaghad indunajt li qaluli hekk ghax kiteb artiklu dwari fejn qal, metaforikament u probabbli b’nofs cajta, li xi Nazzjonalisti meta […]