Survey xjentifiku

1. Fil-kampanja elettorali u fl-ahhar elezzjoni jien ma ppartecipajtx b’ebda mod kif jaf kulhadd – lanqas l-iċken kumment;

2. Immedjatamet kif hareg r-riżultat elettorali u fil-granet ta’ wara jien rċevejt mijiet ta’ messaġġi jhegguni mmur lura fil-PN, jekk mhux addirittura nikkontesta ghal xi kariga fit-tmexxija – nies ġenwini li rrealizzaw li kelli raġun f’dak li kont qed nghid fil-PN qabel l-2013;

3. Jien f’ebda hin m’ghamilt x dikjarazzjoni li xtaqt immur lura fil-PN jew li nikkontesta xi kariga però b’rispett lejn dawn n-nies smajt lil kulhadd, dawn kienu messaġġi spontanji;

4. Iddecidejt li nikkummissjona survey xjentifiku halli jkolli stampa vera tas-sitwazzjoni u s-survey issa lest;

5. Lil min tahsbu li jippreferu nies li vvotaw P.N. fl-ahhar elezzjoni bejni u bejn Beppe?

6. Tahsbu li hemm Nazzjonalisti li jhossu li jien kandidat validu ghat-tmexxija tal-partit minkejja snin twal ta’ tixwix mil-partit fil-konfront tieghi?

7. Tahsbu li kelli raġun fil-kritika u proposti li ghamilt fil-PN u tahsbu kelli nithalla nahdem aktar?

 

Tkunu tafu dalwaqt. Naf li mhux se jiġri hekk però li kellu qatra żejt ma wiċċu Adrian Delia, li ghadu lanqas radd s-salib u jrid jibda jiddetta b’arroganza,  jisparixxi miċ-ċirkolazzjoni u jerga jistahba fejn kien mohbi fl-ahhar hamsin sena – boghod mil-politika – qabel ovvjament ma ġietu s-sejha, qrib l-eta’ tal-pensjoni.

Meta jrid nisfidah ghal dibattitu pubbliku u jista jġib lil sehbu Lou Bondi mieghu.

5 thoughts on “Survey xjentifiku

 • June 30, 2017 at 9:11 pm
  Permalink

  Alfejn issaqsi lovju?
  Bejnek u bejn Beppe ittieh tkaxkira.

  Nemmen li ghat tmexxija iriduk ukoll imma ha jkollok battalja ma lestablishment.

  Li kellek rafun fil kritika iva u iva kellek tithalla tiqpa tahdem .

  Issa min hawn il quddiem xse jigri?? Ha thallina nistennewk ?

  Reply
 • June 30, 2017 at 8:59 pm
  Permalink

  5. Nippreferi lil Franco BLA DUBJU
  6. Validdissimu
  7. Ragun inghid, u zgur li kellek tithalla tahdem izjed

  Reply
 • June 30, 2017 at 7:08 pm
  Permalink

  Nemmen li imtar irridu lilek milli lil beppe

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *