L-ministru u l-kap

Uhud kienu jarawha xi haġa kbira li deputat kellu aspirazzjonijiet li jsir ministru, haġa li tkun perfettament normali ghax l-ministri jinghazlu mid-deputati Parlamentari. Ara x’jistaghgbu dawn t-talin u jakkuzaw b’megalomania, egocentrizmu, narcisizmu ma nafx x’iktar lil min tfaċċa minn mkien u jird jitla’ t-taraġ f’darba u jsir kap ! Din isbah mil-ohra!

Survey xjentifiku

1. Fil-kampanja elettorali u fl-ahhar elezzjoni jien ma ppartecipajtx b’ebda mod kif jaf kulhadd – lanqas l-iċken kumment; 2. Immedjatamet kif hareg r-riżultat elettorali u fil-granet ta’ wara jien rċevejt mijiet ta’ messaġġi jhegguni mmur lura fil-PN, jekk mhux addirittura nikkontesta ghal xi kariga fit-tmexxija – nies ġenwini li rrealizzaw li kelli raġun f’dak li […]

Simon Busuttil u Adrian Delia

L-ahhar wiehed li ghamel dikjarazzjoni simili ghal dik li ghamel Delia nhar l-Erbgha kien Simon Busuttil li spiċċa tilef l-elezzjoni b’40 elf jaghlaq l-bieb lil dak u lill-iehor. B’differenza wahda pero’ lil Lou Bondi Simon kien ghaqli biżżejjed biex iżommu bohod, Delia jdahhlu fil-qalba tal-partit – telfiet 1996, 2013 jirrepetu ruhhom. Qed nifhem li Simon […]

Lou Bondi’

Kulhadd jiftakar dak l-famuż Bondi+ ta Jannar 2012 meta suppost kelli niġi intimidat u minflok msaht l-art bih, umiljajtu u rridikolajtu. Lou Bondin huwa wiehed mis-simboli tat-telfa PN 2013, tant li Simon Busuttil stess, meta mitlub minn Bondin wara l-elezzjoni 2013 biex jidhol fil-media P.N. qallu le, f’dik li hi possibbilment wahda mill-aqwa deċiżjonijiet li […]

T-Tieni Repubblika (1)

Wara li ghal  hafna zmien kont jien biss li fil-Parlament u barra tkellimt dwar l-urgenza ta’ Riforma Kostituzzjonali u fassalt Riformi nfushom jidher li bil-mod l-mod kulhadd qed japprezza din l-urgenza. R-Riformi nfushom ilni li fassalthon snin fil-Parlament u kif appena fil-bidu tal-legislatura li ghaddiet gejt mahtur biex nippresjedi l-Konvenzjoni Kostituzzjonali kien ghalija sabiex minnufih […]