L-Independent u l-bibien maghluqin

Indum hafna nistudja imma fl-ahhar dejjem naqbdu l-gurdien. F’Marzu ta’ sena ilu kont fuq Xarabank u kont kritikajt xi ftit l-operat tal-Gvern. R-reazzjoni tan-Nazzjonalisti kienet mewga ta’ telefonati biex nerga’ lura fil-PN. Ohrog l-ghageb jumejn wara, l-Hadd intervista ta’ Simon Busuttil fuq l-Independent fejn fuq domanda tal-istess gurnal jghid li l-kapitlu Franco Debono maghluq. Ohrog […]

L-ministru u l-kap

Uhud kienu jarawha xi haġa kbira li deputat kellu aspirazzjonijiet li jsir ministru, haġa li tkun perfettament normali ghax l-ministri jinghazlu mid-deputati Parlamentari. Ara x’jistaghgbu dawn t-talin u jakkuzaw b’megalomania, egocentrizmu, narcisizmu ma nafx x’iktar lil min tfaċċa minn mkien u jird jitla’ t-taraġ f’darba u jsir kap ! Din isbah mil-ohra!

Adrian Delia u l-entużjażmu tal-Gahan

Ghandi f’idejja survey xjentifiku li juru li bejn wiehed u iehor b’dak li qal Adrian Delia mal-Independent insulta, jew mar kontra dak li jahsbu bejn wiehed u iehor nofs dawk li ivvotaw PN fl-ahhar elezzjoni. Filwaqt li s-sentiment prevalenti fil-PN huwa li jinfethu l-bibien, Delia li min mkien qed jaspira li jitla t-taraġ kollu f’daqqa […]

Survey xjentifiku

1. Fil-kampanja elettorali u fl-ahhar elezzjoni jien ma ppartecipajtx b’ebda mod kif jaf kulhadd – lanqas l-iċken kumment; 2. Immedjatamet kif hareg r-riżultat elettorali u fil-granet ta’ wara jien rċevejt mijiet ta’ messaġġi jhegguni mmur lura fil-PN, jekk mhux addirittura nikkontesta ghal xi kariga fit-tmexxija – nies ġenwini li rrealizzaw li kelli raġun f’dak li […]

Simon Busuttil u Adrian Delia

L-ahhar wiehed li ghamel dikjarazzjoni simili ghal dik li ghamel Delia nhar l-Erbgha kien Simon Busuttil li spiċċa tilef l-elezzjoni b’40 elf jaghlaq l-bieb lil dak u lill-iehor. B’differenza wahda pero’ lil Lou Bondi Simon kien ghaqli biżżejjed biex iżommu bohod, Delia jdahhlu fil-qalba tal-partit – telfiet 1996, 2013 jirrepetu ruhhom. Qed nifhem li Simon […]

Lou Bondi’

Kulhadd jiftakar dak l-famuż Bondi+ ta Jannar 2012 meta suppost kelli niġi intimidat u minflok msaht l-art bih, umiljajtu u rridikolajtu. Lou Bondin huwa wiehed mis-simboli tat-telfa PN 2013, tant li Simon Busuttil stess, meta mitlub minn Bondin wara l-elezzjoni 2013 biex jidhol fil-media P.N. qallu le, f’dik li hi possibbilment wahda mill-aqwa deċiżjonijiet li […]