Responsabbilta politika – lbierah u illum

F’dawn l-ahhar snin smajna hafna fuq responsabbilta politika. Din hija silta minn dikors tieghi fil-Parlament Malti  tal-25 ta’ Jannar 2012 li jidher li huwa rilevanti illum daqs kemm kien dak in-nhar. Sfortunaament fi zmien iehor gie ikkundannat mhux min kellu jerfa’ r-responsabbilta politika minhabba n-nuqqasijiet tieghu izda b’mod inkredibbli, min talab li tintrefa’ dik r-responsabbilta! […]