Demarco u Hillman

1. Kieku Mario Demarco kellu l-kontroll fuq t-Times li qed jigi allegat li ghandu kien isir Kap tal-P.N., jitla’ sparat, b’velocita’ qawwija. 2.Min qed jallega li Hillman b’xi mod influenza l-agenda editorjali tat-Times ghandu idea tar-ras taz-zonqor ta’ Steve Mallia (l-editor tas-Sunday) jew ghandu xi skop jiskolpa lilu nnifsu mill-hsara kbira li ghamel lil P.N. u jipprova […]

Alternattiva Demokratika u Schiavone

Fil-portal tat-Times, fi storja dwar partiti ohrajn apparti t-tnejn kbar, Herman Schiavone gie kwotat li qal hekk “As things stand today, I cannot see any small party making headway.” L-ironija hija li filwaqt li l-Alternattiva Demokratika giet iffurmata bhala partit fl-1989, kif jirrizulta mill-istess storja, Schiavone ilu jikkontesta l-elezzjonijiet generali minghajr success u minghajr qatt […]

Helene A.

My attention has been drawn to a story carried in a particular Blog. This is probably the person who took photos of me, Alfred Zammit and Frank Zammit whom I met by chance in Republic Str this morning. When I realized she probably took photos I took one of her. This photo is in the […]