Norman u Owen

Rari nara televizjoni. Xi hadd qalli li nhar l-Gimgha li ghadda, Norman kwotani fuq Xarabank dwar xi kumment li ghaddejt fuq Facebook. Qalli kos hux Norman jirrispettak aktar minn Owen, ghax Norman kwota semplici kumment li ghamel Franco Debono fuq Facebook  filwaqt li Owen ilu sentejn jitkellem fuq Riformi fil-Gustizzja li kulhadd jaf li propona Franco […]

The Logic of Maltese Politics

In today’s Maltatoday survey, figures show that the Labour Party led by Joseph Muscat enjoys a negligible 2% lead over the Nationalist Party led by Simon Busuttil meaning that the Nationalist Party led by Simon Busuttil has made considerable gains at the expense of the Labour Party led by Joseph Muscat. But then  the leader of the […]

Ligi dwar L-Awtonomija u Dinjita’ tal-Parlament

Bhalissa ghaddej dibattitu fil-Parlament dwar Ligi dwar l-Awtonomija tal-Parlament li jaghti aktar dinjita lil din l-oghla istituzzjoni tal-pajjiz u lil membri Parlamentari nfushom b’mod li jistghu jaghmlu xogholhom ahjar u l-Parlament jista’ jwettaq l-funzjoni tieghu ta’ skrutinju fuq l-gvern tal-gurnata. Din hija ligi storika ta’ importanza enormi li ssahhah istituzzjoni tant centrali f’kull demokrazija. Prosit. Din […]

Niddefendi lil Carm

Time makes more converts than reason – Thomas Paine. Kulhadd f’dan il-pajjiz illum jaqbel li fil-qasam tal-gustizzja hemm bzonn riformi kbar fuq l-mudell ta’ dak li kont ssuggerejt jien u li dawn ma kienux qed isiru.  Wasal z-zmien li nkunu maturi u nharsu ‘l quddiem. L-feriti biz-zmien ifiqu. Jiena u Carm kellna mumenti fejn sfortunatament […]