Eyes without a face

Irrankat d-diskussjoni mhux wisq dwar l-burqa per se’ pero dwar jekk l-burqa ghandiex tigi permessa f’din r-rokna tad-dinja, fuq din l-gzira zghira fejn tant ltaqghu civiltajiet fil-labirint taz-zminijiet. Qed tfakkarni fid-diska celebri ta’ Billy Idol – Eyes without a face, Les Yeux sans Visage. Fil-verita l-argument lokali mhux tant f’dan l-istadju jekk ghandiex tkun permessa […]

Jiena nhobb nitkellem maghkom

Wahda mill-isbah espressjonijiet fil-Letteratura Maltija li baqghet dejjem tidwi f’mohhi huwa t-titolu ta’ gabra ta’ kitbiet ta’ Herbert Ganado – ‘Jiena nhobb nitkellem maghkom.’ Din l-espressjoni tant sabiha tikkristallizza x-xewqa u l-movent ta’ dawk kollha, tista’ tghid li jiktbu, li jikkomunikaw, li ghandhom xi haga xi jghidu. U propju dak li jgieghelni nharbex kultant xi […]

The HonoRebel Spirit . . .

To me this argument makes a lot of sense, an honorable way of defending University autonomy – The University of Malta’s autonomy risked being violated if staff and students complied with the government’s call to close, Prof. [Mark Anthony] Falzon said. “It’s outrageous that the university is asked by the government to close and everybody complies. […]

Anke l-Partit Nazzjonalista beda jiddejjaq

”The Opposition has rebutted claims by justice minister Owen Bonnici that the PN’s proposal to have judges submit a declaration of assets, was proposed by the reform commission led by judge emeritus Giovanni Bonello. ”    Maltatoday 27th October 2015    11:16am   Din l-impressjoni li jaghti Owen Bonnici li qisu r-Riforma tal-Gustizzja twieldet u spiccat mar-Rapport Bonello, jew li […]

Malta genna tal-art

Dalghodu kont il-Belt u dejjem tiltaqa’ ma nies interessanti – a city built by gentlemen for gentlemen hi x’inhi. Il-Belt tiltaqa’ ma karattri vera helwin u kkuluriti, uhud minnhom jafu xi jghidu  moghnija  mit-taghlim tal-iskola tat-triq aktar milli mill-akkademja tal-kotba. Dan dalghodu qalli ”Malta genna tal-art, ghax apparti s-sbuhija naturali u l-qalb tajba tal-Maltin, l-wirt […]