The southernmost south

The decision announced recently has been widely received as being a wise decision, constituting a good balance and a good compromise. It is indeed good news for the south of Malta. Now it is surely time to focus more on the environmental and infrastructural deficit of the ‘southernmost south’ – a term I coined as […]

Il-Korp – forza eccessiva

Ricentement nqalghet kontroversja kwazi nazzjonali ghaliex allegatament ntuzat forza eccessiva minn xi membri tal-Korp sabiex giet arrestata persuna, li sofriet feriti hfief. Filwaqt li dan l-iskrutinju mill-mezzi tax-xandir huwa tajjeb li jsir, fl-istess waqt wiehed irid ipoggi kollox fil-perspettiva korretta. Ghaliex qed nghid dan? Ghax fl-ahhar legislatura, tliet snin ilu,  l-Korp tant kien f’qaghda mwieghra li l-ministru gie […]