L-Ambjent u l-Insib

Malta ghandha sal-llum  (28 ta’ Lulju 2015) sabiex tipprezenta gustifikazzjoni lil Kummissjoni Ewropea ghar-ri-introduzzjoni tal-insib ghall-ghasafar tal-ghana u dan ftit jiem biss wara li l-Italja waqqfet l-insib biex tevita l-possibilta’ ta proceduri, liema riskju qed jiffaccja pajjizna jekk ma jipprovdix gustifikazzjoni konvincenti. Fis-27 ta’ Marzu 2012, fil-Parlament kont ghamilt diskors dwar proposti ghal-soluzzjoni vijabbli tal-kontroversja […]

Of propriety and incompetence

Originally I made this comment on Facebook on the 9th December 2014. As a general rule of practical application: ”Never acknowledging one’s mistakes is arrogance. Conceding a sincere apology for the occasional mistake is propriety. But having to apologise for one’s mistakes day in day out is dangerous incompetence.”  

Ligi storika dwar il-Finanzjament tal-Partiti

Nhar it-Tnejn 20 ta’ Lulju jum importanti hafna ghar-Riforma Kostituzzjonali f’pajjizna. L-Abbozz ta’ Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti isir Ligi bi qbil unanimu, bil-Gvern u l-Opposizzjoni jivvutaw favur. Grazzi l-Gvern talli ghogbu juza l-Abbozz li kont prezentajt jien fil-Parlament f’Jannar 2012 u li mbotta ‘l quddiem din l-Ligi. Grazzi lill-Opposizzjoni u lil Alternattiva DEmokratika li ppartecipaw u taw […]