Hames snin ilu (2008) – nipproponi Riformi estensivi fil-Gustizzja li qed jigu diskussi fil-prezent

Seduta 56                  18.11.2008                      Franco Debono Voti tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern                                                ONOR. FRANCO DEBONO:  Sur President, ħadt gost nisma’ d-diskors tal-Onor.

Read more