Hames snin ilu (2008) – nipproponi Riformi estensivi fil-Gustizzja li qed jigu diskussi fil-prezent

Seduta 56                  18.11.2008                      Franco Debono Voti tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern                                                ONOR. FRANCO DEBONO:  Sur President, ħadt gost nisma’ d-diskors tal-Onor. Herrera u qabel ma ngħaddi għad-diskors tiegħi, xtaqt nagħmel xi osservazzjonijiet u kummenti dwar dak li ntqal minnu.  Kien hemm punti fejn qbilt miegħu u punti oħrajn fejn ma qbiltx kemm fil-prinċipju kif ukoll f’ċertu […]

Welcome Haiku Herman

http://www.francodebono.com/2012/08/01/haiku-herman/ The first copy of my book, a haiku anthology,  has been sent  via Parliament, to Herman van Rompuy, President of the European Council, who was on official visit in Malta some weeks ago,  writes haiku and  has recently published his first haiku collection. This has earned him the nickname of Haiku Herman.  The book […]

Riformi Kostituzzjonali (14) – Diskors Divorzju – Parlament 13 ta’ Lulju 2011

”Wasal iż-żmien għal riformi politiċi ta’ ċerta entità f’din is-soċjetà li qed tinbidel. Wasal iż-żmien li titwieled il-Kostituzzjoni ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, ta’ Malta Ewropea, li tirrifletti l-istadju tal-iżvilupp demokratiku f’pajjiżna.  Wasal iż-żmien li nidfnu għal kollox il-mudell taż-żewġ tribuijiet li jokkupaw territorju wieħed u nsaħħu l-identità ta’ poplu wieħed b’fehmiet differenti.  Wasal iż-żmien li […]