Justice Reform Report takes on board all the proposals

Franco Debono Speeches about major areas of Justice and Home Affairs Reforms   Plenary 489 12-06-2012 1800hrs Dwar il-Qasam tal-Gustizzja   Plenary 491 19-06-2012 1800hrs Qasam dwar il-gustizzja   Plenary 492 20-06-2012 1800hrs Qasam tal-Gustizzja Mozzjoni Nru 260. L-Onor. Franco Debono MP jipproponi li: PERESS ILLI l-Prim Imħallef fil-ftuħ tas-sena forensi saħaq illi jista’ jkun […]