Grazzi

Hadd, qabel l-ahhar elezzjoni ma kien ibassar li Louis Galea ma kienx se jitla minn ebda wiehed minn zewg distretti jew li Helen Damato u Tony Abela, it-tnejn membri tal-kabinett ma kienux se jigu eletti. Izda hekk gara. Dan ifisser li hadd mill-kandidati fl-elezzjoni generali, ikun ma liema partit ikun, u jkun jokkupa liema kariga […]

My Proposals for Reforms

  Undoubtedly in the upcoming electoral campaign my proposals for reform in the political sphere, parliament , and the law courts will be on centre stage. I have spent the past week meeting people from all over Malta, and the feedback is that everyone agrees that my proposals for reform, the autonomy of parliament, the […]

Ir-rispett lejn l-Ambjent u d-Delizzju tal-Insib

Diskors Parlamentari tal-Onorevoli Franco Debono B.A., LL.D., M.P. dwar id-delizzju tal-Insib Diskors tal-Onorevoli Franco Debono B.A., LL.D., M.P. fil-Parlament nhar is-27 ta’ Marzu 2012 dwar proposti ghal-soluzzjoni vijabbli tal-kontroversja dwar l-insib ghall-ghasafar tal-ghana, fejn jindika illi l-interess suprem ghandu dejjem ikun ir-rispett lejn l-ambjent, u juri sistema vijabbli kif d-delizzju tal-insib u l-harsien ambjentali mhux […]